“Hayal Et, Tasarla, Üret”

20. yüzyılda hayatımıza giren bilgisayarlar ile dijital bir çağ başlamıştır. Tabletler, cep telefonları, hızlı internet ağları derken 21. yüzyılda otonom (robotik) sistemler hayatımıza girmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bireyler, özellikle eğitim çağındaki öğrenciler, bu yeni teknolojik gelişmelere çok hızlıca adapte olmaktadır. Cep telefonları, tabletler, çeşitli ev eşyalarına monte edilmiş dokunmatik ekranlar, kendi kendine çalışabilen sistemler vb kullandıkları ve uzun zaman geçirdikleri ortamlara dönüşmektedir. Robotlar gelecekte daha çok alanda ve daha karmaşık işlemleri yapabilecek hale dönüşecekleri ve birçok meslekte köklü değişikliklere sebep olacağı da şimdiden görülmektedir.

Bir robotu oluşturabilmek için tasarım, üretim, elektronik, kodlama, ve montajlama aşamaları hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Uygulanan programda bir robotu oluşturabilmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgiler basitten zora doğru, proje tabanlı ve sistematik bir şekilde anlatılmaktadır. Oluşturulan program temel olarak 3 bölümden oluşmaktadır.

1. Bölüm: 3D tasarım ve Üretim:

Bireye istediği bir robot tasarımını oluşturabilmesi için 3D tasarım programları kullanarak çizebilmeyi ve 3D yazıcı ile üretebilmesi konuları hakkında bilgiler verilmektedir. Öncelikle bireyin yaşına uygun yazılım seçilerek programın kullanımı ile ilgili dersler verilmektedir. Eğitim boyunca kullanılan robot modeline örnek bir parça oluşturulma aşamaları detaylı olarak anlatılır. Ara çizimler ve üretimlerle öğrenci bilgileri pekiştirilir ve süreç öğrencinin istenen parçayı oluşturup 3D yazıcıyla üretmesiyle sonuçlanır.

3D tasarımın bireye katkısı:
* Analitik becerilerini, mekansal farkındalıklarını ve matematik becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

2. Bölüm: Temel Elekronik ve Kodlama

Bireyin hayal ettiği özgün bir robotu oluşturabilmeleri için ihtiyaç duyduğu temel elektronik ve kodlama bilgilerinin kazandırılması amaçlanır. Eğitim boyunca kullanılan robot modelinin ihtiyaç duyduğu elektronik malzemeleri tanımak ve oluşturulacak robotun ihtiyaç duyacağı kodları yazabilmek süreçlerinden oluşur. Bu kazanımları sağlayabilmek için parçadan bütüne doğru birçok uygulamalar yapılır. Öğrencilere 3d tasarım ve üretim dersleri ile birlikte oluşturulan ortak bir müfredatla uygulanır. Böylece 3d tasarım ve üretim bilgilerini kullanarak gerekli parçaları çizip üretmesi ve sonrasında elektronik ve kodlama bilgileriyle robotu oluşturmaları istenir.
Bu çalışmalarda öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmalarını amaçlanmaktadır. Bu çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Robotik etkinliklerinin hedefi bireye aşağıdaki becerileri kazandırmaktır:

• Özgün düşünebilme
• Sebep sonuç bağlantısı kurabilme
• Belirli hedefleri gerçekleştirebilen modeller üretebilme
• Gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayanarak farklı fikirleri deneyebilme
• Bilimsel olarak incelenmeye uygun sorular sorabilme
• Yeni olasılıklar hayal edebilme
• Sistematik gözlem ve ölçüm yapabilme
• Şemalar, çizimler, tablolar ve grafikler kullanarak verileri sunabilme
• Varsayım kurabilme

3. Bölüm Montajlama:

Eğitim boyunca kullanılan robot modelinin parçaları ile elektronik ve kodlama bilgisi birleştirilerek ürünün oluşturulması aşamasıdır. Bu aşamada civata, somun, matkap vb çeşitli el aletlerinin kullanılabilmesi, robotu oluşturan parçaların düzgünce ve mantıklı bir şekilde birleştirilmesi, kodun yüklenip testlerinin yapılması süreçlerinden oluşur.

Close
Go top