Okullarda 3D Eğitim

Teknolojinin gelişim göstermesi ve bu teknolojinin eğitim sistemleri ile birleştirilmesi öğrenciler için oldukça faydalı sonuçlar doğurmaktadır. Hal böyle olunca gelişen birey toplumunu geliştirecektir. Öğrencilere çeşitli güdülenmeler sunan 3d eğitim öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bu eğitim sistemi ile öğrenciler görerek, duyarak- dinleyerek ve hissederek gerekli olan ve kullanabilecekleri bilgileri elde etmektedirler. Öğrenciler için hazırlanan müfredatın yanında verilen bu eğitim sistemi dahilindeki bilgiler ışığında bireylere geleceğe hazırlamaktadır. Tüm bunları yanında düşünme biçimleri açısından öğrenciyi geliştiren bu eğitim sistemi pasif bir rol atfetmemektedir. 3 boyutlu eğitim sistemi öğrencileri tamamen aktif hale getirerek dikkatlerinin dağılmaması için tasarlanmış bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

 3 Boyutlu Eğitim Sisteminin Getirileri

Geleneksel eğitim sistemleri ile eğitim teknolojileri bir araya getiren bu sistem her çocuk için iyi bir eğitim ve öğretim olanağı sunmaktadır. Bilgilerinin normal- günlük yaşamda kullanılıyor olması öğrencilere tamamen işe yara bir özellik katarak onların öğrenmeleri için güdüleyen bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin motive olup derse ilgilerinin artması açısından da oldukça karalı bir yapıya sahip olan bu sistem farklı öğrenme özelliklerine sahip olan öğrenciler için oldukça işe yarardır çünkü tek bir teknik üzerinden değil farklı öğretim tekniklerinin bir araya getirilerek oluşturulmuş olan bir sistemdir. Bu yüzden de başarı elde etmek için herkese seslenmesi açısından önemlidir.

3 Boyutlu Sınıfların Kurulması

3d eğitim için gerekli olan sınıfların hazırlanması yaklaşık olarak 1 saat hazırlık gerekmektedir. 3 boyutlu projeksiyon aletinin hazır olması gerekmektedir. Bunun yanında da projeksiyondan görüntü yansıtılması için 3d özellik taşıyan perdelerin hazırlanması gerekmektedir. Öğrencilerin yansıtılan bu bilgileri görmek için ise 3d gözlüklere ihtiyacı olacaktır. Bunların hepsinin temelinde ise lisansı tam olarak alınmış bir bilgisayara ihtiyaç vardır. Tüm bunlar 3 boyutlu eğitim verecek kurumlar tarafından sağlandıktan sonra da bu sınıfların kurulmasından sorumlu olacak bir teknisyen ya da teknik ekibin istihdamını gerektirmektedir. Her şeyin hazır olması yazımızın üst kısmında da belirtildiği gibi yaklaşık olarak 1 saattir.

3D Eğitimin Amacı

Yeni nesil eğitim teknolojileri bir aracı sayesine okullara taşınması ile birlikte eğitimin kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilere kaliteli bir eğitim ve kullanılabilir bilgiler sağlayarak onların dikkati çekilmektedir. Geleneksel bir eğitim sınıfında ya da okulunda farklı öğrenme yeteneklerine sahip olan öğrenciler söz konusudur. Bu sözden sonra 3d eğitim sistem farklılığı ortadan mı kaldırıyor soruları akla gelebilir fakat kesinlikle hayır. 3 boyutlu eğitim sistemleri farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik değil farklılıkları güçlendirmek temelinde kurulmuştur. Zaten de eğitimin temel felsefesi farklılık zenginliktir olmalıdır. Öğrenci grupları öğrendikleri bilgileri günlük yaşamında uyguladıkları ve kendilerini tanımaya yönelik olduğunu anlayınca daha fazla bir istek ve katılım zenginliği söz konusu olacaktır.

Eğitimde Dijital Ortamlar

Öğreniciye dijital kütüphane, dijital laboratuvar gibi hizmetlerin sunulması onların materyallere erişebilme algısı verdiği için eğitim sistemi içerisine girmeye başladıkları algısı verilmek amaçlanmaktadır. Okul içerisinde dijital ortamlar il içi içe olan öğrenciler kendilerini eğitim sistemlerinin tam anlamıyla merkezde olduğunu hissettirmektedir. Öğrenciler eğitim sistemi içerisinde tamamen aktif rol oynayan bireyler oldukları için öğrenme olabilecek en yüksek biçimde gerçekleşmektedir. Dijital ortamlar sayesinde öğrenci bilgilerin kullanılabildiğini ve kendi vücudunu, içinde bulunduğu evreni tanıma fırsatı bulmaktadır. Öğrencinin önüne damarları ve yıldızların olduğu gökyüzü sunduğunuzda inceleme açısından güdülenmektedir. Başarıya ulaşan öğrenci için başarısızlık bir seçenek olmaktan çıkmaktadır ve öğrenme gerçekleşmektedir.

Close
Go top